INDENDØRS-GOLF 2019/2020

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Bo Nielsen 10,1 214 5
2 Lene Lausen 13,8 211 5
3 Bent Clausen 13,5 207 5
4 Max Dahlen Borgholt 16,2 202 5
5 Jesper Bangsgaard 7,8 201 5
6 Finn Hansen 15,7 201 5
7 Jan Hjelm 23,3 199 5
8 Per Leth 10,9 194 5
9 Finn Salomon 17,5 194 5
10 Anette Dyhl 24,9 194 5
11 Lars Sommer 16,5 191 5
12 Per Bille Hansen 16,8 190 5
13 Tino H.Dahl 4,3 187 5
14 Jørgen Nilsson 13,3 187 5
15 Bent Thorsted 11,3 186 5
16 Lars Bucholdtz 17,6 185 5
17 Anne Dehn Oppelstrup 19,7 183 5
18 Finn Ellebjerg Hansen 17,9 179 5
19 Connie Salomon 26,4 179 5
20 Lotte S. Christensen 15,8 178 5
21 Peter Strømberg 18,7 174 5
22 Martin Meier 5,8 173 5
23 Mogens Göttsch Hansen 26,4 167 5
24 Helle Breum 18 156 5
25 Christian Rosenstand 2,5 152 4
26 Mikael Flygenring 22,8 130 4
27 Lone Sommer 19,7 126 4
28 Nikolai Karhof 14,5 124 3
29 Henrik Uhre 14 120 4
30 Jørgen Grandt 13,9 120 3
31 Lars Christian Petersen 18,8 119 4
32 Dennis Ingemann 15 115 3
33 Thomas Skallebæk 31 113 3
34 Jan Mårtensson 33,5 105 4
35 Jesper Philipsen 17,5 103 3
36 Henrik Kjølby 13,6 99 3
37 Hans Pedersen 16,6 92 3
38 Torben Thorsen 20,7 88 3
39 Kimmy Sørensen 24,5 86 3
40 Søren Steensen 14,1 80 2
41 Jonas Thorsted 29,5 71 2
42 Thomas Ølgaard 16,1 70 2
43 Karsten Pedersen 19,5 62 2
44 Tom C. Mortensen 15,5 58 2
45 Poul Bruun 21,5 57 2
46 Morten Meyer Roesgaard 9,8 44 1
47 Ask Albertsen 27,2 44 1
48 Britta Roerslev 18,9 41 1
49 Kenneth Holmegaard Pedersen -0,6 39 1
50 Frederik Bovbjerg 9,4 39 1
51 Bjarne Roerslev 21,6 39 1
52 Jan Nyvang Larsen 15,7 37 1
53 Martin Logan 5,3 33 1
54 Finn Møller Jensen 19,2 32 1
55 Jette Lindgren (par) 19,4 31 1
56 Arne Sørensen 20,3 31 1
57 Martin Due Jensen 18,4 30 1
58 Niels Windekilde 25,2 26 1

Forside