INDENDØRS-GOLF 2021/2022

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Max Borgholt 17,4 185 5
2 Thomas B. Skallebæk 14,7 180 5
3 Tino H. Dahl 5,1 176 5
4 Jørgen Nilsson 15,4 174 5
5 Lars Bucholdtz 18,1 170 5
6 Finn Salomon 21,9 167 5
7 Per Leth 13,2 159 5
8 Bo Nielsen 10,9 158 4
9 Connie Salomon 29,4 156 5
10 Karsten Lund 18,4 151 5
11 Anne Dehn 18,9 147 5
12 Lene Lausen 17,8 140 4
13 Finn Hansen 16,4 133 4
14 Henrik R. Scharnberg 21,3 131 4
15 Anette Dyhl 29,6 129 4
16 Mads Pajbjerg 15,9 128 3
17 Henrik Kjølby 11,6 126 4
18 Bent Thorsted 13,9 124 4
19 Morten M. Roesgaard 6,7 120 3
20 Helle Breum 17,9 120 4
21 Finn Ellebjerg Hansen 16,8 115 4
22 Michael Olsen 17,8 113 4
23 Dennis Ingemann 10,2 110 3
24 Peter Strømberg 16,7 110 4
25 Kristian Emborg 13,8 108 4
26 Jan Hjelm 28,1 104 4
27 Christian Rosenstand 3,5 102 3
28 Tom C. Mortensen 17,4 102 4
29 Lars Sommer 17,8 102 4
30 Jesper Bangsgaard 10,9 101 3
31 Jesper Philipsen 16,2 100 3
32 Jørgen Petersen 16,6 97 3
33 Allan Christiansen 14,6 94 3
34 Flemming Tjäder. 15,3 87 3
35 Hans-Henrik Herlev 20,7 72 2
36 Martin Meier 5,1 70 3
37 Alf Thomassen 16 67 3
38 Kenneth Holmegaard 0,6 66 2
39 Kimmy Sørensen 21,9 64 3
40 Lene Jepsen 20,3 59 2
41 Torben Thorsen 17,1 57 2
42 Birgit Zwergius 23,1 57 2
43 Torben Jepsen 21,1 53 2
44 Poul Bruun 20,2 51 2
45 Karsten Lind Hansen 18,2 47 2
46 Per Bille Hansen 15,5 40 1
47 Oliver Rafstedt 17,5 39 1
48 Henrik Uhre 11,7 37 2
49 Frederik Bovbjerg 8 31 1
50 Michael Østergaard 13,2 30 1
51 Lotte Stächer 11,3 26 1
52 Kenneth Hoffmann 17,8 24 1
53 Arne Sørensen 19,2 21 1

Forside