INDENDØRS-GOLF 2021/2022

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Mads Pajbjerg 12,7 205 5
2 Bo Nielsen 9,7 203 5
3 Thomas B. Skallebæk 12,9 201 5
4 Max Borgholt 16,4 197 5
5 Henrik R. Scharnberg 17 197 5
6 Tino H. Dahl 3,9 195 5
7 Morten M. Roesgaard 6,5 193 5
8 Lene Lausen 16,2 191 5
9 Finn Hansen 16,2 182 5
10 Henrik Kjølby 10,4 180 5
11 Finn Salomon 20,9 176 5
12 Anette Dyhl 29,1 176 5
13 Dennis Ingemann 10,2 175 5
14 Jørgen Nilsson 15,4 174 5
15 Helle Breum 16,9 174 5
16 Bent Thorsted 13,9 172 5
17 Jesper Philipsen 14,8 172 5
18 Per Leth 13,2 171 5
19 Anne Dehn 18,9 171 5
20 Lars Bucholdtz 18,1 170 5
21 Peter Strømberg 15,3 169 5
22 Jesper Bangsgaard 10,9 167 5
23 Connie Salomon 29,4 166 5
24 Lars Sommer 17,4 161 5
25 Finn Ellebjerg Hansen 16,8 157 5
26 Michael Olsen 17,8 156 5
27 Kristian Emborg 13,4 155 5
28 Allan Christiansen 14,6 155 5
29 Karsten Lund 18,4 155 5
30 Michael Østergaard 12,2 149 5
31 Flemming Tjäder. 15,3 146 5
32 Torben Thorsen 17,1 146 5
33 Jan Hjelm 28,1 144 5
34 Tom C. Mortensen 17,4 142 5
35 Martin Meier 5,1 129 5
36 Christian Rosenstand 3,5 128 4
37 Alf Thomassen 16 99 4
38 Jørgen Petersen 16,6 97 3
39 Kimmy Sørensen 21,9 82 4
40 Poul Bruun 20,2 78 3
41 Hans-Henrik Herlev 20,7 72 2
42 Kenneth Holmegaard 0,6 66 2
43 Frederik Bovbjerg 8 61 2
44 Oliver Rafstedt 17,5 59 2
45 Lene Jepsen 20,3 59 2
46 Birgit Zwergius 23,1 57 2
47 Henrik Uhre 11,7 53 3
48 Torben Jepsen 21,1 53 2
49 Lotte Stächer 11,3 51 2
50 Karsten Lind Hansen 18,2 47 2
51 Arne Sørensen 19,2 46 2
52 Per Bille Hansen 15,5 40 1
53 Jesper Kjer 9,3 36 1
54 Brian Nielsen 17,5 32 1
55 Kenneth Hoffmann 17,8 24 1

Forside